Tiếng Việt     English

Hệ Thống Quản Lý Tàu Thuyền Bằng Camera

Hệ thống giám sát tàu thuyền có thể phân tích hình ảnh video (nhận dạng, đếm) để phát hiện tàu thuyền ra vào âu thuyền hoặc cảng cá. Phần mềm xử lý video sẽ được triển khai trên server để thực hiện các tính năng phân tích quan trọng như: đếm số lượng tàu thuyền ra/vào âu thuyền; chụp hình tàu thuyền ra/vào; thống kê số lượng tàu thuyền ra/vào; phân tích nhận dạng loại tàu thuyền; lưu trữ hình ảnh.

Nhóm chức năng chụp hình tàu thuyền ra/vào và lưu thông tin:

- Xử lý nhận dạng để trích xuất các đối tượng là tàu thuyền;

- Xác định hướng di chuyển của tàu thuyền;

- Chụp hình tàu thuyền;

- Lưu hình ảnh kèm thông tin.

Nhóm chức năng đếm số lượng tàu thuyền ra/vào:

- Xử lý nhận dạng để trích xuất các đối tượng là tàu thuyền;

- Xác định hướng di chuyển;

- Đếm tàu thuyền và thống kê số lượng theo đơn vị thời gian;

- Cập nhật thông tin, hiển thị số lượng tàu thuyền ra vào.

Nhóm chức năng phân tích nhận dạng loại tàu thuyền:

- Thu nhận hình ảnh tàu thuyền chụp lại được;

- Trích xuất đặc tính;

- Nhận dạng dựa trên CSDL loại tàu thuyền (tàu lớn, thuyền, ghe,...);

Giải pháp công nghệ đề xuất

Hệ thống Camera giám sát âu thuyền được xây dựng để trở thành một nền tảng mở (Open Platform), không phụ thuộc nhà cung cấp thiết bị, không phụ thuộc các hãng phần mềm khác, giúp hệ thống dễ dàng nâng cấp mở rộng, kết nối với các hệ thống CNTT khác trong tương lai. Các giải pháp được đưa ra bao gồm:

- Nền tảng (Platform) mở, là sự kết hợp giữa phần mềm mã nguồn mở và các chuẩn thiết bị, chuẩn kết nối mở, đang được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới và được hỗ trợ bởi hầu hết các hệ thống CNTT khác, cụ thể như sau:

+ Hệ điều hành: Linux;

+ Web-server: Apache;

+ Ngôn ngữ lập trình: C/C++, Perl, PHP;

+ Hệ quản trị CSDL: MySQL;

+ Chuẩn nén Video: H264;

+ Camera: Camera IP;

+ Chuẩn giao tiếp Camera: ONVIF;

+ Giao thức kết nối bảo mật: HTTPS, SSL;

Khả năng nhân rộng

- Phần mềm xử lý, giám sát tại Server không giới hạn số camera kết nối, cho phép mở rộng, tích hợp với các hệ thống điều khiển khác sau này. Sử dụng kỹ thuật lập trình song song (lập trình đa tuyến - Thread) cho phép dễ dàng mở rộng khả năng xử lý bằng cách sử dụng CPU nhiều lõi, hoặc dùng mạch nhiều CPU kết hợp. Khi cần kết nối thêm Camera, chỉ cần nâng cấp cấu hình mạch điều khiển.

- Phần mềm được thiết kế để có thể chạy trên hệ thống nhiều Server mà vẫn cùng chia sẻ một CSDL, với một giao diện giám sát, điều khiển thống nhất cho phép hệ thống có thể triển khai trên phạm vị lớn.

Quản lý tàu thuyền